Pregled učešća Srbije u Horizon 2020 programu

Srbija u Horizon 2020 programu Uprkos svim nedostacima kada je sistemska podrška u pitanju, mora se napomenuti da je učešće Srbije u završenom programu Horizon 2020 ipak bilo uspešno. Jasan napredak se može videti u poređenju sa prethodnim programskim okvirima (FP6 i FP7), u pogledu značajnog doprinosa srpskih institucija u…

Kako se definiše organizacijska struktura projekta?

Organizacijska struktura projekta i uloge učesnika Organizacijska struktura projekta je jedna od najbitnijih stvari za uspeh projekta. Imajte na umu da postoji samo jedan projektni tim koji se sastoji od ljudi koji preuzimaju određene uloge. Ovi ljudi treba da rade zajedno kao tim na projektu da bi projekat uspeo. Učesnici…

Koje su 4. glavne faze projekta EU?

Prvo što treba da znate kada planirate da aplicirate za neki projekat su 4. faze projekta koje se koriste za sprovođenje projekata EU. Svaki projekat ima početak i kraj, a životni ciklus svakog projekta ima prepoznatljive početne i krajnje tačke, koje mogu biti poveze sa vremenskom skalom. Životni ciklus projekta…

7 najboljih aplikacija za upravljanje projektima

Raditi na više projekata istovremeno ponekad može biti malo previše za nas. Šta sve treba uraditi, ko je zadužen za šta, do kad je koji rok - desi se da se izgubimo u svim tim obavezama, toliko da ne znamo ni gde nam je glava, a kamoli šta treba da…

Metodologija projektnog menadžmenta koja će Vam olakšati donošenje odluka na projektu

Metodologija projektnog menadžmenta poseduje procese, artefakte, alate i tehnike koje olakšavaju projektnim timovima donošenje odluka o kompromisima između vremena, troškova, obima i kvaliteta projekata. Načini razmišljanja u projektnom menadžmentu su stavovi i ponašanja koji pomažu projektnim timovima da se usredsrede na ono što je zaista važno za postizanje ciljeva projekta.…

Horizon 2020 projekti – raspodela po regionima u Srbiji

U okviru Horizon 2020 programa, ostvaren je veliki broj projekata u Srbiji. Kada je reč o geografskoj raspodeli bespovratnih sredstava dodeljenim srpskim korisnicima, mora se primetiti da postoji velika razlika između severa i juga zemlje, što se jasno pokazuje kroz broj učešća i ukupan neto doprinos Evropske unije. Najveći broj…

Kako EU odlučuje – 3 faze u odlučivanju o projektu koji će dobiti bespovratna sredstva

Vaš predlog projekta za bespovratna sredstva od EU procenjuju nezavisni stručnjaci u 3 faze:Faza 1 - Individualna evaluacijaFaza 2 - Grupa konsenzusaFaza 3 - Pregled panelaSvi predlozi u okviru poziva (ili u okviru povezanog dela poziva) procenjuju se zajedno. Postupak ocenjivanja Brifing stručnjakaPre početka procesa ocenjivanja, stručnjaci se informišu o:procesima…

Google za neprofitne organizacije – grant od 10.000$ mesečno

  • Post category:Edukacija

Besplatne reklame su nam pomogle da više ljudi čuje za naš cilj i da povećamo broj novih članova u našem udruženju - Google za neprofitne organizacije, malo poznata opcija za koju svaka neprofitna organizacija može da aplicira, a niko vam neće reći za nju Kreativno edukativni centar (KEC) je neprofitna…

E – Kabinet u AP Vojvodini

E - Kabinet u AP Vojvodini Projekat e-Kabinet u AP Vojvodini  je finansiran od strane Autonomne Pokrajine Vojvodine - Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u okviru programa za unapređenje u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i oblasti učeničkog standarda. Cilj projekta je bio modernizacija nastave u srednjim…