Predavači

Kreativno Edukativni Centar

Vladimir Todorović

Vladimir Todorović

Osnivač KEC, autor i koautor većeg broja domaćih i međunarodnih projekata
Više o predavaču