Predavači

Kreativno edukativni centar

Vladimir Todorović

Vladimir Todorović

Osnivač KEC, autor i koautor većeg broja domaćih i međunarodnih projekata
Više o predavaču

Saša Dvizac

Bonus predavanje

Dobijanje 10.000$ mesečno za potrebe reklamiranja i načini kako da ih u potpunosti iskoristite.