Petodnevna obuka

Kreativno Edukativni Centar
1500 RSD

Kako se uključiti na EU projekte

Uvod u EU programe, glavni EU programi za Srbiju, analiza konkursa, ceo proces razvoja projekta, kreiranje inicijalnog koncepta projekta

Kako napisati EU projekat

Upravljanje projektnim ciklusom, analiza zainteresovanih strana, analiza problema, analiza cilja, logička matrica projekta i njena izrada, konkursna dokumentacija

Priprema i pisanje budžeta

Finansijska i pravna regulativa, razumevanje projektnih troškova za izradu budžeta, obračun tipova troškova, obračun budžeta projekta, radionice za kalkulacije budžeta i troškova projekta

Javne nabavke po EU procedurama

Uvod u javne nabavke po EU pravilima, tenderski dosije za dobra, usluge i radove, priprema tenderskih ponuda, evaluacija tendera, komentari evaluacije tendera