Petodnevna obuka

Mesto održavanja:
Novi Sad

U okviru petodnevne obuke, očekuje Vas detaljnije obrađivanje tema, dodatne radionice gde ćete vežbati praktične stvari, kao i više vremena za pitanja i diskusiju.

Prijave su u toku. Na osnovu broja zainteresovanih će naknadno biti dogovoreno vreme i mesto obuke, kao i tačna satnica sa preciznijim opisom svih predviđenih aktivnosti.

47.200,00 rsd

Petodnevna obuka se sastoji iz četiri celine

Kako se uključiti na EU projekte

Uvod u EU programe, glavni EU programi za Srbiju, analiza konkursa, ceo proces razvoja projekta, kreiranje inicijalnog koncepta projekta

Kako napisati EU projekat

Upravljanje projektnim ciklusom, analiza zainteresovanih strana, analiza problema, analiza cilja, logička matrica projekta i njena izrada, konkursna dokumentacija

Priprema i pisanje budžeta

Finansijska i pravna regulativa, razumevanje projektnih troškova za izradu budžeta, obračun tipova troškova, obračun budžeta projekta, radionice za kalkulacije budžeta i troškova projekta

Javne nabavke po EU procedurama

Uvod u javne nabavke po EU pravilima, tenderski dosije za dobra, usluge i radove, priprema tenderskih ponuda, evaluacija tendera, komentari evaluacije tendera

Petodnevna obuka je za Vas ako…

Želite detaljniji pristup

U okviru petodnevne obuke očekuje Vas detaljnije obrađivanje tema i dodatne radionice gde ćete vežbati praktične stvari.

Imate cilj da postanete ekspert za EU projekte

Ako je Vaša želja da se posvetite pisanje EU projekata i da ovo postane Vaš posao, petodnevna obuka je pravi izbor za Vas.

Tražite više vremena za pitanja i diskusiju

Naravno, obuka od više dana znači i više vremena za razjašnjavanje svih Vaših nedoumica i odgovore na sva Vaša pitanja. Takođe, postaćete član naše zatvorene FB grupe koja će Vam pružati savetodavnu podršku narednih godinu dana.

Nacrt projekta

Nakon završene obuke, svaki polaznik će imati nacrt projekta.

Besplatno apliciranje za Google grant za udruženja

Predstavnici udruženja koji se odluče na petodnevnu obuku, dobijaju priliku da besplatno za njih apliciramo za Google grant kojim dobijaju 10.000$ mesečno od Google-a za potrebe reklamiranja

Petodnevna obuka nije za Vas ako…

Nemate dovoljno vremena

Petodnevna obuka traje od ponedeljka do petka. Mnogi ljudi nemaju ovoliko vremena da posvete predavanjima. Ako ste u konstantnoj trci s vremenom, možda je za Vas bolja opcija jednodnevna obuka jer kraće traje i moći ćete bolje da se posvetite.

Želite da pišete manje, jednostavnije projekte

Ako je Vaš cilj da napišete jedan manji projekat i ako ne planirate redovno da pišete projekte, verovatno će Vam biti dovoljna i jednodnevna obuka.

Lokacija

Ukoliko niste iz mesta u kome se održava obuka, morali bi ili da putujete ili da pronađete smeštaj u gradu obuke. Za neke ljude ovo je odlična prilika da malo otputuju i pobegnu iz svakodnevice, ali ako Vam ovo predstavlja problem, možda je bolje da izaberete jednodnevnu obuku i završite sve u jednom danu.

Nakon završene obuke, svaki polaznik će imati nacrt projekta. Za dalju razradu, potrebno je do dva meseca rada, uz komunikaciju sa partnerima i do 6 meseci.
Petodnevna obuka se održava radnim danima u kontinuitetu tj. od ponedeljka do petka.
Polaznici jednodnevne obuke, uz doplatu u razlici cene, mogu da pohađaju petodnevnu od utorka do petka, jer prvi dan petodnevne obuke je istog sadržaja kao jednodnevna obuka.
Nakon odslušane obuke, postajete član naše zatvorene FB grupe. Grupa pruža savetodavnu podršku narednih godinu dana gde svi polaznici mogu da se obrate za svoje probleme 1 na 1, kao i da vide i razmene iskustva sa drugim učesnicima obuke.

Prijavi se za obuku ovde

Dobij obaveštenje o datumu i sadržaju sledeće obuke

Jednodnevna obuka 29.05.2021. - 20 mesta

Petodnevna obuka 31.05.2021. - 04.06.2021.

Raspored Petodnevne obuke za 31.05.2021. je od sada dostupan