O nama

KEC je omladinska neprofitna organizacija koja je osnovana u Novom Sadu, u decembru 2004. godine od strane grupe studenata Univerziteta u Novom Sadu.
Misija Kreativno edukativnog centra je da pruži priliku mladim ljudima iz Srbije
i Evrope da aktivno menjaju svet oko sebe, da ih podstakne da kreativnošću i
novim idejama uz permanentno obrazovanje i povezivanje lokalnih i globalnih
kulturnih obrazaca stvaraju bolje mesto za život.

Naša snaga

Entuzijazam

znanje

Iskustvo

Upornost

Delatnosti

Razvoj

Razvoj demokratskog, multikulturalnog i tolerantnog društva

Evropske vrednosti

Promocija evropskih vrednosti i podizanje nivoa znanja o ljudskim i manjinskim pravima

Problemi mladih

Informisanje građana i popularizacija problema sa kojima se susreću mladi

Edukacija

Edukacija i osposobljavanje mladih za primenu savremenih informacionih tehnologija

Ekološka svest

Informisanje i edukacija mladih o adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti okrenutoj mladima i zadovoljavanju njihovih potreba i problema povećanje ekološke svesti kod mladih i promovisanje aktivnosti na zaštiti životne sredine kroz neformalno obrazovanje

Kursevi, seminari i konferencije

Organizovanje kurseva, stručnih seminara i konferencija