Kursevi

Kreativno Edukativni Centar

Jednodnevna obuka

-Opšti uslovi prijave na konkurs
-Osnovne smernice pisanja EU projekta
-Priprema i pisanje budžeta
-Diskusija sa predavačem

Petodnevna obuka

– Kako se uključiti na EU projekte
– Kako napisati EU projekat
– Priprema i pisanje budžeta
– Javne nabavke po EU procedurama