EU projekti - Jednodnevna obuka

Mesto održavanja:
Novi Sad

Kreativno edukativni centar

11.800,00 rsd

0 rsd

Jednodnevna obuka se sastoji iz četiri celine

Opšti uslovi prijave na konkurs

Osnovne informacije o finansijskim i pravnim uslovima konkurisanja

Osnovne smernice pisanja EU projekata

Upravljanje projektnim ciklusom, analiza zainteresovanih strana, analiza problema i analiza ciljeva

Priprema i pisanje budžeta

Razumevanje projektnih troškova za izradu budžeta, obračun tipova troškova, radionice za kalkulaciju budžeta i troškova

Diskusija sa predavačem

Praktični saveti, analiza nejasnih stvari, odgovaranje na pitanja polaznika

Jednodnevna obuka je za Vas ako…

Želite ubrzani kurs

Cilj Vam je da na brz i sistematičan način ovladate upravljanjem projekata, a nemate vremena ili potrebe da prolazite kroz sitnije pojedinosti i finese.

Hoćete da učite sami, ali ne znate odakle da počnete

Ova obuka će Vam poslužiti kao čvrst temelj, gde ćete biti upoznati sa svim najključnijim tačkama prijave i pisanja projekata i koja će Vas jasno usmeriti ka daljem samostalnom usavršavanju i napretku.

Angažman na projektima ne vidite kao sastavni deo svoje karijere

Steći ćete dovoljno znanja za povremeni rad na projektima, a nećete izgubiti vreme i novac na učenje uže metodologije koju sami ne planirate svakodnevno da koristite u praksi.

Lokacija

U slučaju da živite van Novog Sada, a ne možete da napustite svoje obaveze kod kuće, sigurno je teško organizovati se za naš petodnevni program. Prednost jednodnevne obuke je i što se održava vikendom, što većini omogućava lakšu organizaciju.

Jednodnevna obuka nije za Vas ako…

Imate cilj da se usko specijalizujete za pisanje projekata

Tačno je da ćete na jednodnevnoj obuci steći dovoljno znanja da samostalno napišete projekat, no ako planirate da usavršite sve finese i profesionalno se bavite time na duže staze, duža obuka će Vam pružiti detaljniji uvid.

Želite detaljno da upoznate materiju

Iako prelazimo sve najbitnije tačke u okviru kraćeg programa, za one koji žele da saznaju više, kompletniju sliku daće im petodnevni kurs.

Tražite kontinuiranu podršku mentora

Premda Vas mentor usmerava i sve vreme tokom jednodnevne obuke, na dužoj obuci ćemo imati bar 5x više vremena za sva Vaša pitanja, diskusiju i više praktičnih vežbi. Takođe, za razliku od petodnevnog, jednodnevni program NE uključuje i pravljenje nacrta Vašeg projekta uz podršku mentora.

Program obuke za pisanje eu projekata

BUDŽET PROGRAMA HORIZON – Opšti pregled

– Vrsta aktivnosti i projekata

– Ugovor o donaciji

– Konzorcijumski ugovor

STRUKTURA BUDŽETA – VRSTE I KATEGORIJE TROŠKOVA

– Vrste troškova (Stvarni troškovi, Jedinični troškovi, Procentualni troškovi, Lump sum.)

– Kategorije budžeta – tipovi troškova (Direktni i indirektni troškovi)

PRORAČUNI BUDŽETA (HORIZON opšti model ugovora o donaciji)

– Direktni troškovi

– Troškovi podugovaranja

– Ostali direktni troškovi

– Indirektni troškovi – Procentualni

PRORAČUNI BUDŽETA – vežbe

– Satnica

– Personalni troškovi

– Budžet projekta

BUDŽET PROJEKTA

– Transfer

– Isplata

Eu projekti

Satnica

10:00 - 11:00

TIPOVI EU PROJEKATA - OD IDEJE DO REALIZACIJE

11:00 - 11:30

PROJECT LIFE CYCLE

11:30 - 12:30

TRAŽENJE PARTNERA I FORMIRANJE KONZORCIJUMA

12:30 - 13:00

PAUZA

13:00 - 14:00

RADIONICA: EVALUACIJA PREDLOGA PROJEKTA

13:30 - 14:30

PAUZA ZA RUČAK

13:00 - 13:45

OBRAČUN BUDŽETA

14:00 - 15:00

DISKUSIJA

16:15 - 16:30

PRAKTIČNI SAVETI I DISKUSIJA SA PREDAVAČEM

Svi polaznici jednodnevne obuke takođe će imati i besplatan sat konsultacije jedan na jedan sa predavačem gde će moći da postave pitanja i dobiju dodatne informacije koje ih zanimaju.
Polaznici jednodnevne obuke, uz doplatu u razlici cene, mogu da pohađaju petodnevnu od utorka do petka, jer prvi dan petodnevne obuke je istog sadržaja kao jednodnevna obuka
Nakon odslušane obuke, postajete član naše zatvorene FB grupe. Grupa pruža savetodavnu podršku narednih godinu dana gde svi polaznici mogu da se obrate za svoje probleme 1 na 1, kao i da vide i razmene iskustva sa drugim učesnicima obuke.

Obuke se održavaju uživo, uz sve mere prevencije protiv bolesti Covid-19. Mesto održavanja je Paradox Consulting, Futoški put 10, Novi Sad.

Jednodnevna obuka 29.05.2021. - 20 mesta

Petodnevna obuka 31.05.2021. - 04.06.2021.