You are currently viewing ipa projekti – šta sve finansiraju i ko može da ih prijavi?

IPA projekti – šta sve finansiraju i ko može da ih prijavi?

IPA projekti

Sprovođenjem programa na lokalnom i regionalnom nivou stvaraju se dugoročni lični kontakti i veze
između ljudi iz zajednica sa obe strane granice, što predstavlja temelj za dalju saradnju i razvoj. Takođe,
kroz proces identifikovanja projekata, prijavljivanja za sredstva, kao i tokom sprovođenja projekata,
partneri iz Srbije stiču dragoceno iskustvo u korišćenju fondova Evropske unije jer se svi pozivi za
projektne predloge sprovode u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć.

IPA projekti su veoma značajni za mala i srednja preduzeća.
Vrste projekata koji se finansiraju su mali infrastrukturni prekogranični projekti, projekti ekonomske
saradnje, kao i aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine, turizam, kulturu, poljoprivredu, obrazovanje,
istraživanje i razvoj, zapošljavanje, institucionalnu saradnju… Sredstva su bespovratna, sa obavezom da
korisnik donacije kofinansira svoj projekat u iznosu od minimum 15% od vrednosti projekta. Način
dodele sredstava je putem javnog konkursa.

Eu projekti, obuke, kec udruženje kreativno edukativni centar - obuka u pisanju eu projekata ipa projekti - šta sve finansiraju i ko može da ih prijavi?

Ko može da prijavi IPA projekat?

Sve neprofitne institucije (lokalni i regionalni organi vlasti, parkovi prirode, organizacije za podršku
poslovanju, evroregioni, nevladine organizacije, udruženja, privredne komore, instituti, univerziteti i
fakulteti, zdravstvene institucije, biblioteke …).

Dodatne informacije vezane za IPA projekte, možete pogledati na našem blogu.

Ostavite odgovor