You are currently viewing eu finansiranje oblasti u srbiji u okviru horizon 2020 projekta

EU finansiranje oblasti u Srbiji u okviru Horizon 2020 projekta

EU finansiranje

Raspodela učešća po tematskim prioritetima pokazuje da je najveći broj grantova dodeljen u okviru akcija Marie Sklodovska-Curie (93 učešća), nakon čega slede dva prioriteta društvenih izazova, bezbednost hrane i održiva upotreba bioloških resursa (59 učešća) i održiva energija (50 učešća), što je jednako broju učešća u projektima u okviru tematskog prioriteta informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) (50 učešća).

Eu finansiranje raspodela grantova

Najveći resursi dodeljeni su u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija i to 16,83 miliona eura. Društveni izazov održive energije dobio je 13,71 miliona eura, a za udruživanje odličnih istraživačkih institucija u zemljama sa lošim učinkom radi stvaranja ili nadogradnje tih centara dodeljeno je 12,89 miliona evra.

Eu finansiranje raspodela doprinosa

Dodatne informacije vezane za Horizon 2020 projekat, možete pronaći na našem blogu.

Izvori:
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis

Ostavite odgovor