Noć istraživača Srbija

Noć istraživača Srbija

Kroz ovu manifestaciju, Srbija se pridružila evropskoj porodici i postala jedna od 32 zemlje u kojoj se organizuje “Noć istraživača”, a Novi Sad jedan od 240 gradova u Evropi i jedini u Srbiji u kome se 24. septembra održala ova manifestacija. Cilj prve “Noći istraživača” u Srbiji pod sloganom „Svi smo mi istraživači!“ bio je skretanje pažnje na istraživače i poziv istraživača, da pokaže da su naučnici obični ljudi sa veoma interesantnim poslom, da poput ljudi drugih profesija, doprinose opštem društvenom i ekonomskom razvoju.

Javnost je imala priliku da upozna istraživače u njihovim svakodnevnim aktivnostima, bez tajni i predrasuda da se radi o komplikovanom i nedostupnom poslu.