You are currently viewing kako se definiše organizacijska struktura projekta?

Kako se definiše organizacijska struktura projekta?

Organizacijska struktura projekta i uloge učesnika

Organizacijska struktura projekta je jedna od najbitnijih stvari za uspeh projekta. Imajte na umu da postoji samo jedan projektni tim koji se sastoji od ljudi koji preuzimaju određene uloge. Ovi ljudi treba da rade zajedno kao tim na projektu da bi projekat uspeo.

Učesnici u projektu

Učesnici u projektu su ljudi ili grupe koje mogu uticati ili mogu biti pod uticajem sprovedenih aktivnosti tokom životnog ciklusa projekta i/ili na osnovu rezultata projekta i rezultata. Učesnici mogu biti direktno uključeni u rad projekta, mogu biti članovi drugih unutrašnjih organizacija ili čak mogu biti izvan organizacije (npr. dobavljači, korisnici, šira javnost itd.).
U zavisnosti od složenosti i obima projekta, može biti malo ili mnogo zainteresovanih strana, pa se tako i sama organizacijska struktura projekta menja. Međutim što je više ljudi na koje utiče projekat, veća je verovatnoća da će privući ljude koji imaju neku moć ili uticaj na projekat. Ovi ljudi mogu biti korisne pristalice projekta ili ga mogu blokirati.
Stoga efikasno upravljanje i uključivanje zainteresovanih strana u projektu postaje veoma važan zadatak za uspeh projekta.

Tim za poslovno upravljanje

Tim za poslovno upravljanje određuje viziju i strategiju celokupne organizacije. Sastoji se od jednog ili više upravnih odbora i deluje na nivou direktora. Ovde se definišu prioriteti, Donose se investicione odluke i alociraju resursi.

Upravni tim

Upravni tim pruža opšte smernice i smernice projekta, održavajući projekat usmerenim ka cilju. Podnosi izveštaj odgovarajućem upravnom telu.

Organizacijska struktura projekta

Režijski tim

Režijski tim je predvodnik projekta i vlasnik Case study-ja. Mobiliše potrebne resurse i prati učinak projekta kako bi se ostvarili ciljevi projekta. Režijski tim sastoji se od uloga vlasnika projekta i dobavljača rešenja.

Upravljački tim

Upravljački tim fokusira se na svakodnevne projektne operacije, a organizovanjem, praćenjem i kontrolom rade na izradi predviđenih rezultata i primenjuju ih u poslovnoj organizaciji. Članovi upravljačkog tima odgovorni su Upravnom time. Upravljački tim sadrži uloge menadžera preduzeća i menadžer projekata. Za uspeh projekta je od najveće važnosti da postoji bliska saradnja i komunikacija između poslovnog menadžera i projektnog menadžer.

Izvođački tim

Izvođački tim izvodi projektne radove, proizvodeći rezultate i implementirajući ih u poslovnu organizaciju. Članovi Izvođačkog tima izveštavaju Upravljački tim. Izvođački tim sadrži: Grupu za implementaciju poslovanja i Osnovni tim projekta.

Više korisnih saveta o projektima možete pronaći na našem blogu.

Izvor: op.europa.eu

This Post Has One Comment

Ostavite odgovor