Preduzetničke ideje – korak po korak do uspeha

  • Post category:Udruženja

Kreativno edukativni centar je organizovao nacionalni projekat u saradnji s Gradskom upravom za privredu u Novom Sadu pod nazivom “Korak po korak do uspešnije preduzetničke ideje” 2019. godine. Projekat je obuhvatio tri konferencije koje su imale za cilj da obuče preduzetnike da svoju ideju što bolje plasiraju na tržištu. Konferencije…

Kako se definiše organizacijska struktura projekta?

Organizacijska struktura projekta i uloge učesnika Organizacijska struktura projekta je jedna od najbitnijih stvari za uspeh projekta. Imajte na umu da postoji samo jedan projektni tim koji se sastoji od ljudi koji preuzimaju određene uloge. Ovi ljudi treba da rade zajedno kao tim na projektu da bi projekat uspeo. Učesnici…

Koje su 4. glavne faze projekta EU?

Prvo što treba da znate kada planirate da aplicirate za neki projekat su 4. faze projekta koje se koriste za sprovođenje projekata EU. Svaki projekat ima početak i kraj, a životni ciklus svakog projekta ima prepoznatljive početne i krajnje tačke, koje mogu biti poveze sa vremenskom skalom. Životni ciklus projekta…

7 najboljih aplikacija za upravljanje projektima

Raditi na više projekata istovremeno ponekad može biti malo previše za nas. Šta sve treba uraditi, ko je zadužen za šta, do kad je koji rok - desi se da se izgubimo u svim tim obavezama, toliko da ne znamo ni gde nam je glava, a kamoli šta treba da…

Metodologija projektnog menadžmenta koja će Vam olakšati donošenje odluka na projektu

Metodologija projektnog menadžmenta poseduje procese, artefakte, alate i tehnike koje olakšavaju projektnim timovima donošenje odluka o kompromisima između vremena, troškova, obima i kvaliteta projekata. Načini razmišljanja u projektnom menadžmentu su stavovi i ponašanja koji pomažu projektnim timovima da se usredsrede na ono što je zaista važno za postizanje ciljeva projekta.…