You are currently viewing metodologija projektnog menadžmenta koja će vam olakšati donošenje odluka na projektu

Metodologija projektnog menadžmenta koja će Vam olakšati donošenje odluka na projektu

Metodologija projektnog menadžmenta poseduje procese, artefakte, alate i tehnike koje olakšavaju projektnim timovima donošenje odluka o kompromisima između vremena, troškova, obima i kvaliteta projekata.
Načini razmišljanja u projektnom menadžmentu su stavovi i ponašanja koji pomažu projektnim timovima da se usredsrede na ono što je zaista važno za postizanje ciljeva projekta. Zajedno pomažu u navigaciji kroz složenost upravljanja projektima u organizacijama i čine metodologiju projektnog menadžmenta efikasnijom i potpunijom.

Šta rade menadžeri projekata i projektni timovi koji se bave metodologijom?

1. Primenjuju najbolje prakse projektnog menadžmenta za upravljanje njihovim projektima.
2. Imaju na umu da postoje metodologije koje služe projektima, a ne obrnuto.
3. Posvećeni su cilju da isporuče projekat sa maksimalnom vrednošću, a ne samo da isprate planove.
4. Neguju projektnu kulturu saradnje, jasne komunikacije i odgovornosti.
5. Osiguravaju podršku i učešće sponzora projekta i zainteresovanih strana tokom trajanje projekta, uključujući i planiranje i sprovođenje organizacionih promena potrebnih za postizanje predviđenih projektnih benefita.
6. Ulažu u razvoj svojih tehničkih kompetencija i ponašanja da biste postali bolji vođe projekata.
7. Dele znanje, aktivno upravljaju naučenim lekcijama i doprinose poboljšanju projektnog menadžmenta u okviru organizacije.
8. Nadahnuti su smernicama projektnog menadžmenta o etici i profesionalnom ponašanju.

Metodologija projektnog menadžmenta pomaže donošenju odluka

Važna pitanja koja menadžeri projekata i projektni timovi koji se bave metodologijom projektnog menadžmenta treba da postave

1. Da li znamo tačno šta radimo?
Savet: Razvijte jasnu i zajedničku viziju projekta. Upravljajte projektom kroz holistički pristup i optimizujte ceo projekat, a ne samo njegove delove. Pratite postupak, ali ostanite okretni i često se ‘setite zašto’ uopšte nešto radite.

2. Znamo li zašto to radimo? Da li je nekoga zaista briga?
Savet: Uverite se da je vaš projekat važan. Razumite njegove ciljeve, vrednost i uticaj i kako je povezan sa organizacionom strategijom. Definisati (unapred) šta je uspeh projekta i šta donosi maksimalnu vrednost i stvarnu korist, a ne samo rezultate.

3. Da li znamo ko šta radi i šta je čiji zadatak?
Savet: Znajte šta treba da radite i pobrinite se da i drugi znaju šta rade. Da li je svima jasno? Jasno definisati uloge i odgovornosti.

4. Predati projekat po bilo koju cenu ili uz bilo kakav rizik?
Savet: Pokažite poštovanje prema radu ljudi i fondova EU i izbegavajte visoko rizično ponašanje i taktike. Uvek imajte na umu da se ne radi samo o krajnjem rezultatu, već i o tome kako ćete doći do tog rezultata je takođe bitno. Upravljajte svojim projektima na osnovu pozitivnih vrednosti i principa.

5. Da li je ovo zadatak za podnosioca zahteva ili tima dobavljača?
Savet: Uverite se da preduzeće/podnosilac zahteva i grupe dobavljača rade kao jedan tim ka istom cilju. Pravi timski rad zaista funkcioniše ako se podstičete jasna, efikasna i česta komunikacija.

6. Da li treba da učestvujem?
Savet: Dajte doprinos sa bilo koje pozicije. Budite ponosni na veštine, vrednost i pozitivan stav koji donosite projektu. Pomozite svima koji trebaju biti uključeni. Promovišite i olakšajte doprinos svih zainteresovanih strana.

7. Da li smo se popravili?
Savet: Posvetite se stalnom samopoboljšanju i organizacionom poboljšanju sakupljanjem i razmenom znanja. Projektni timovi treba da razmisle o tome kako da postanu efikasniji i da prilagode njihovo ponašanje shodno tome.

8. Ima li života nakon projekta?
Savet: Životni ciklus proizvoda (ili usluge) je upravo počeo! Doprinesite njegovom uspehu.

Načini razmišljanja u metodologiji projektnog menadžmenta su kao lepak koji drži procese i prakse projektnog menadžmenta zajedno i pruža zajednički skup uverenja i vrednosti za sve koji ih koriste.

Za šta sve koristi metodologija projektnog menadžmenta

1. Pomažu projektnim timovima da se organizuju kroz složenost projektne stvarnosti.
2. Metodologija projektnog menadžmenta pomaže projektnim timovima da pozicioniraju ciljeve za upravljanje projektima u širem organizacionom kontekstu.
3. Podsetite projektne timove šta je važno za uspeh projekta.
4. Koristan je podsetnik na efikasne stavove i ponašanja.

Ako želite da učite kako da pišete projekte, prijavite se na neku od naših obuka

Izvor: op.europa.eu

 

Ostavite odgovor