You are currently viewing saveti kako dobiti eic (nekadašnji sme) projekat za preduzetnike

Saveti kako dobiti EIC (nekadašnji SME) projekat za preduzetnike

Otkrivamo vam kako dobiti EIC (naslednik projekta SME) projekat za preduzetnike. Evo liste saveta koji će vam pomoći da pripremite savršen predlog projekta. Neki se mogu činiti očiglednim, ali, verujte nam, mogu uveliko uticati na uspeh vašeg projekta!

Da li je EIC projekat za preduzetnike zaista za vas?

Pre nego što donesete stratešku odluku da se prijavite, pažljivo pogledajte ciljeve Programa rada 2018-2020 na portalu finansiranja i tendera Horizon 2020 i procenite da li je vaš projekat u skladu sa njima. Ukratko, potrebna vam je revolucionarna inovacija sa potencijalom da se stvore potpuno nova tržišta ili da se uradi revolucija postojećih, jasna ambicija za rast na međunarodnom nivou, demonstrirano znanje o vašem ciljnom tržištu i ubedljiv poslovni plan. Ključno je da uspete da ubedite ocenjivače u svaki od ovih aspekata.

Pišite na način da ubedite ocenjivače da ulože u vaše poslovanje

Evaluatori će razmotriti različite aspekte vašeg predloga: tehnologiju, znanje o tržištu, plan komercijalizacije i finansijski ugao. Svaki od evaluatora će se osvrnuti na 3 kriterijuma: uticaj, izvrsnost i primenu. Uverite se da je vaš predlog dobro uravnotežen i da pokriva sve aspekte za svaki kriterijum ocenjivanja:

Učinak

Morate pokazati da će vaš projekat donositi prihode, otvarati radna mesta i da može povećati vašu kompaniju. Objasnite tržišne uslove i razvoj konkurencije. Navedite konkretne i realne podatke o veličini tržišta, udelu na tržištu i prodajnoj ceni. Prikažite najmanje 3 godine projekcije obima prodaje, prometa i broja otvorenih radnih mesta. Ne zaboravite da opišete svoj plan komercijalizacije. Ključni aspekt koji treba zapamtiti je da morate pokazati da vaš projekat ima evropsku ili međunarodnu dimenziju. Ako je usmeren samo na nacionalno tržište, EIC akcelerator ga neće podržati. Zaštita intelektualne svojine je takođe veoma važna i mora se objasniti.

Izvrsnost

Morate da ubedite ocenjivače da je vaša inovacija odlična, da vaš proizvod, postupak ili usluga osvaja, da ima potencijal da promeni dinamiku tržišta i da može da odgovori na društveni izazov. Pokažite dodatnu vrednost svoje ideje i objasnite zašto je održiva i bolja od postojećih rešenja. Iako je važno opisati mogućnosti, takođe morate pokazati da razumete rizike.

Primena

Morate da ubedite ocenjivače da to možete da uradite. Ne zaboravite da ćete, pored opisivanja tehničke kompetencije, morati da date i informacije o komercijalnoj kompetenciji. Evaluatori će proceniti kredibilitet vašeg tima i vašeg radnog plana. Obavezno jasno opišite kako ćete organizovati svoj tim i, ako nameravate da koristite spoljne partnere za donošenje kompetencija koje nemate u svojoj kompaniji, objasnite šta će oni raditi i šta će donositi. Takođe je važno i planiranje: vaš projekat treba da se uklopi u realan vremenski okvir. Za predloge faze 2 morate pokazati dokaze da ne možete da iskoristite dovoljna ulaganja sa tržišta.

Projekat za preduzetnike

Pripremite vaš zahtev objedinjenih finansija

Ako odlučite da zatražite objedinjene finansije – ulaganje u kapital uz vašu donaciju – obavezno zatražite iznos u svojoj prijavi. Dok bespovratna sredstva mogu finansirati aktivnosti od TRL (nivo tehnološke spremnosti) 6 do TRL 8, kapital može finansirati aktivnosti iznad TRL 8. Ako se prijavljujete samo za grant, a procena zaključuje da u vašem predlogu postoje aktivnosti iznad 8 TRL, Evropska komisija može da obezbedi traženi iznos finansiranja u obliku kombinovanih finansija, pod uslovom da u svojoj prijavi date svoj pristanak.

Pripremite se da zablistate na intervjuima sa ocenjivačima

Uverite se da je vaša prezentacija od 10 minuta savršena kao prezentacija, da slajdovi slede predloženi obrazac i da ste spremni da uđete u detalje vaše prijave tokom 20 minuta pitanja i odgovora.
Intervjuima može prisustvovati samo osoblje legalno zaposleno u kompaniji koja podnosi zahtev, po mogućnosti generalni direktor i viši službenici. Po predlogu možete poslati najviše 3 predstavnika kompanije.

Pročitajte još korisnih saveta za dobijanje EIC projekta za preduzetnike.

Izvor: ec.europa.eu

Ostavite odgovor