You are currently viewing koje vrste pomoći i podrške pruža ipard program

Koje vrste pomoći i podrške pruža IPARD program

Program IPARD pruža veliki broj mogućnosti za podršku i pomoć pre svega poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, da unaprede svoje kapacitete i da se spreme za ispunjavanje standarda Evropske unije i zakona, u oblasti prehrambene industrije i zaštite životne sredine. Ceo program u okviru IPARD II poziva odvija se kroz nekoliko zasebnih mera:

Mera 1- Ulaganje u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, mera je koja, kroz značajnu podršku ulaganjima u fizičku imovinu, ima za cilj podizanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje kroz tehničko unapređenje. Stoga će poljoprivredna gazdinstva biti u boljoj poziciji da se usklade sa nizom nacionalnih zahteva i EU standardima zaštite životne sredine i dobrobiti životinja. Kroz podršku kupovini novih mašina i nove tehnologije, ova mera će doprineti smanjenju uticaja klimatskih promena na poljoprivredni sektor.

Mera 3 – Ulaganja u fizička sredstva koja se odnose na preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda, mera je koja, kroz podršku ulaganjima u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta, ima za cilj dostizanje ukupnih standarda EU, povećanje produktivnosti, konkurentnosti i opštih performansi u okviru sektora prerade mleka i mlečnih proizvoda, sektora mesa i prerađevina od mesa i u okviru sektora voća i povrća. Pored toga, ove mere će doprineti boljem pozicioniranju proizvoda na tržištu i povećanju izvoza.

Ipard program za poljoprivrednike

Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja, mera je koja podržavanjem razvoja ruralnog turizma ima za cilj povećanje nivoa razvijenosti privrednih aktivnosti u ruralnim područjima sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta, kao i povećanje prihoda poljoprivrednih gazdinstava.

Mera 9 – Tehnička pomoć je mera koja podržava tehničku pomoć i troškove povezane sa sprovođenjem IPARD programa. Cilj ove mere je da pomogne u primeni i nadzoru programa, kao i u njegovoj eventualnoj modifikaciji.

O novinama koje donosi IPARD III krajem 2021. možete pročitati u ovom članku.

Za sve dodatne informacije, posetite sajt IPARD-a.

Ostavite odgovor