Upotreba savremenih identifikacionih tehnologija u procesu praćenja proizvoda

U saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije kroz program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja implementira se projekat praćenja lanca proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda sa ciljem efikasnije i jednostavnije kontrole procesa kroz koje proizvodi prolaze kroz ciklus proizvodnje.

Tako razvijeni model sistema primene identifikacionih tehnologija u svrhe praćenja treba da omogući unapređenje sledljivosti proizvoda kroz ceo proizvodni i preradni ciklus i povećanu efikasnost rada i optimizaciju logističkih procesa.

Cilj projekta je postavljanje modela za praćenje procesa proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda baziranog na RFID i QR kod tehnologiji u procesu praćenja prehrambenih proizvoda i prikaz potpuno nove mogućnosti sledljivosti proizvoda i omogućavanje skladištenja informacija o procesu proizvodnje na samom proizvodu čime bi se kupcima omogućio visok stepen informisanosti i sigurnosti u upotrebi odnosno konzumiranju proizvoda.

Jedna od mogućnosti primene RFID tehnologije je upravo predlog ovog projekta, a odnosi se na praćenje proizvoda u lancu distribucije do krajnjeg potrošača, gde je uočljivo da je u samom procesu prerade i distribucije poluproizvoda ili proizvoda moguće primeniti tehnologiju radi jednostavnije kontrole i praćenja. Primena samog sistema zavisi od zahteva, ali je moguće vršiti aplikaciju RFID, Barkod ili QR kod tehnologije na samom proizvodu i/ili na pakovanjima iste grupe proizvoda.

Projekat predviđa unošenje detaljnih podataka o poreklu i načinu uzgoja, proizvoda počev od same plantaže i tretmana voća (u ovom slučaju jabuka), preko celog procesa skladištenja sve do momenta kada je proizvod spreman za isporuku kupcu. Svi podaci bi se nalazili na RFID tagovima koji bi bili postavljani na gajbe u kojima se jabuke dopremaju sa plantaže, a u samom pogonu za preradu oznake na ambalaži bi predviđale i upotrebu QR kod tehnologije koja omogućava očitavanje informacija na nižim temperaturama u poređenju sa RFID tagovima.

Sve ovo bi omogućilo bržu, jednostavniju i pouzdaniju informaciju o proizvodima i na taj način kupcima obezbedili sigurnost pri kupovini i garanciju kvaliteta i porekla proizvoda.

Kupac će uz pomoć mobilnog telefona biti u mogućnosti da očtavajući kod na samom proizvodu dobije mnogo više informacija u poređenju sa proizvodima koji se već nalaze na tržištu, dok će proizvođači povećati konkurentnost i izdvojiti se na tržištu sa rešenjem koje je inovativno i omogućava mnogo bolju sledljivost proizvoda.

Partner na projektu je Centar za organsku proizvodnju Selenča.

Ostavite odgovor