You are currently viewing pregled učešća srbije u horizon 2020 programu

Pregled učešća Srbije u Horizon 2020 programu

Srbija u Horizon 2020 programu

Uprkos svim nedostacima kada je sistemska podrška u pitanju, mora se napomenuti da je učešće Srbije u završenom programu Horizon 2020 ipak bilo uspešno. Jasan napredak se može videti u poređenju sa prethodnim programskim okvirima (FP6 i FP7), u pogledu značajnog doprinosa srpskih institucija u brojnim konzorcijumima u kojima učestvuju. Zvanični pregledi Evropske komisije bili su od velike podrške kada su u pitanju rezultati koje je Republika Srbija postigla u programu Horizon 2020 u poslednjih sedam godina.

Iz pregleda odobrenih projekata u Horizon 2020 programu na slici ispod, može se jasno videti da su socijalni izazovi nešto na čemu je Srbija najviše insistirala kada su u pitanju prijave za nove projekte i taj trend treba održavati daljim jačanjem liderstva u novim pozivima kao osnovu za razvoj novih inovativnih rešenja u oblasti industrije, koja mogu da donesu najveći napredak srpskoj privredi. Uprkos velikom učešću istraživačkih i naučnih institucija, odličan naučni program još uvek nije predstavljen onako kako se očekivalo, što govori o srpskim istraživačkim institucijama koje zaostaju u razvoju, pre svega u neophodnoj opremi, a zatim i u izboru ljudskih resursa kada je reč o nauci i istraživanju.

Horizon 2020 projekti u srbiji

Odobreni projekti u Srbiji u Horizon 2020 programu

Zanimljiva činjenica može se naći kada se pogleda struktura saradnje srpskih institucija i zemalja partnera na projektima na slici ispod. Najveći broj veza uspostavljen je sa partnerima koji dolaze iz takozvane stare EU (Španija, Italija, Nemačka, Francuska itd.), a saradnja sa regionom i bivšim jugoslovenskim zemljama poput Slovenije i Hrvatske se pojavljuje u petini slučajeva u poređenju sa Španijom ili Italijom.

Saradnja srpskih institucija sa stranim partnerima

Saradnja srpskih institucija u Horizon 2020 programu sa stranim partnerima

Ako posmatramo samo učešće MSP iz Srbije u programu Horizon 2020 na slici ispod, dolazimo do značajnih rezultata sa ukupno 132 učešća u projektima, od čega 114 u zajedničkim projektima, 14 u Evropskom savetu za inovacije (EIC) i 7 u instrumentu za MSP.

Učešće msp u horizon 2020

Učešće srpskih MSP u Horizon 2020 projektima (114 – zajednički projekti, 11 – EIC i 7 – instrumenti za MSP)

Uzimajući u obzir sve raspoložive statistike, Srbija se po broju učešća u Horizon 2020 programu nalazi na visokom 5. mestu u poređenju sa ostalim pridruženim zemljama (16), dok je po učešću u budžetu dostigla 6. mesto.(slika ispod)

Ranking srbije u horizon 2020 programu

Postoje izvanredni primeri odobrenih projekata u Srbiji, na koje bismo trebali da budemo ponosni, što daje nadu da će se sve veći broj tako značajnih investicija usmeriti u Srbiju, koje će dugoročno imati pozitivne rezultate i pozitivne posledice po nauku i istraživanje u Srbiji.

Dodatne informacije vezane za Horizon 2020 projekat, možete pogledati na našem blogu.

Izvori:

https://h2020viz.vinnova.se/#/country?countryNames=%5B%22Serbia%22%5D
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/e1b57f9a-669b-4962-bdb9-0151c523120f/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/d23bba31-e385-4cc0-975e-a67059972142/state/0

Ostavite odgovor