You are currently viewing kako eib planira da pomogne privredi srbije?

Kako EIB planira da pomogne privredi Srbije?

EIB-ov paket mera za hitan oporavak

Evropske investicione banke (EIB) spremila je paket mera za hitan oporavak 100 zemalja izvan Evropske unije od posledica pandemije virusa korona. Od ukupno 5,2 milijarde evra, Zapadnom Balkanu namenjeno je 700 miliona evra, a najveći deo tog budžeta namenjen je Srbiji. Prema dosadašnjim rezultatima naša država koristi i do polovine sredstava namenjenih regionu.

Privrednici i preduzeća mogu da očekuju podršku od EIB-a

Po ubrzanoj proceduri EIB grupa podržaće investicije u zdravstvu i privredi, a veću podršku mogu da očekuju privrednici i mala i srednja preduzeća pogođena pandemijom. U skladu sa potrebama u planu su i dodatna dugoročna finansiranja zdravstvenog i privrednog sektora, kao i tehnička podrška i ekspertiza za bržu pripremu investicionih projekata.

Eib

Kako će EIB usmeriti sredstva?

Sredstva će biti usmerena u četiri ključne oblasti – jačanje zdravstvenog sistema koji je prvi na udaru u ovom momentu, podršku malim i srednjim preduzećima ozbiljno pogođenim krizom da bi im se pružila likvidnost i finansijska sredstva.
Biće pomognut javni i privatni sektor, mala i srednja preduzeća, lokalne i međunarodne korporacije, poljoprivrednici i preduzetnici naročito u teško pogođenim sektorima poput turizma i hotelijerstva. Malim i srednjim preduzećima biće olakšan pristup finansijama, putem dogovorenih kreditnih linija, dostupnih kod lokalnih banaka.

Izvor: eib.org

Još novosti i saveta možete pogledati na našem blogu.

Ostavite odgovor