You are currently viewing erasmus u srbiji – koji projekti najbolje prolaze kod nas

Erasmus u Srbiji – koji projekti najbolje prolaze kod nas

Učestvovanje Srbije u ERASMUS+ programu jeste logičan sled događaja nakon njenog uspešnog angažmana u TEMPUS programu koji je mu je prethodio. Od samog početka, Srbija je bila najaktivnija učesnica među državama Balkana.

Naše institucije zadovoljavaju kriterijume za participaciju u svim Erasmus+ projektima od 2019. godine, otkad je Srbija stekla status “Programske države” i u okviru Erasmus-a stekla jednaka prava kao i same članice EU. Prethodnih pet godina pre toga, Srbija se vodila kao “Partnerska država” i imala je ograničene mogućnosti učešća.

Svoj punopravni status, naša zemlja je dobila kao nagradu za sve napore za implementaciju programa Erasmus u Srbiji, a postoji samo još četiri države van EU sa istim povlasticama. Prednjačimo u programima međunarodne saradnje, za šta je izdvojen najveći deo budžeta, a zavidni rezultati postignuti su i u okviru programa mobilnosti.

Studentkinja u evropi

ERASMUS U SRBIJI – POSTIGNUTI REZULTATI

Razvoj kompetencija u sistemu obrazovanja je verovatno najznačajniji segment programa, jer omogućava našim nastavnicima da se stručno usavršavaju u inostranstvu i ostvaruju kontakte sa partnerima širom Evrope. Takođe, podstiče razmenu studenata u druge države zarad sticanja znanja i veština.

U poslednje dve godine, fokus Srbije je bio na projektima podsticaja inovacije i razvoja u visokom obrazovanju, uz promociju razmene znanja i iskustava na nivou Evrope. Erasmus-ov program se pokazao izuzetno važnim za jačanje kapaciteta naših obrazovnih ustanova, putem mobilnosti profesora, istraživača i studenata.

Učestvovali smo u 115 projekata vrednih preko četiri miliona evra po godini. Većinskim delom, učesnice su bile visokoobrazovne institucije, mlade osobe i osobe na specijalizaciji i stručnom usavršavanju, zatim slede neprofitne organizacije i osnovne škole.

Erasmus srbija - mapa evrope

FAKTORI UČEŠĆA U PROGRAMU

Većina je za Erasmus+ program saznala putem info dana, radionica i partnerskih događaja, dok je nekima aponuđena i direktna podrška. Kandidati iz Srbije prijavljuju da su im sva ova iskustva bila od pomoći. Navode da su im od najvećeg značaja bile mogućnost kofinansiranja za uspešne kandidate, direktna podrška (povratne informacije na pisane predloge) i poseta partnerskim događajima.

Ono što je naše institucije najviše odvraćalo od Erasmus+ programa su slučaji nemogućnosti kofinansiranja i komplikovane procedure prijave.

Treba napomenuti da su za 95% prijavljenih organizacija, projekti bili odobreni, što treba da motiviše potencijalne kandidate da budu proaktivni i dobiju svoju šansu za projekat u putem ovog programa.

O drugim EU projektima, više možete saznati ako posetite naš blog.

Izvor: ec.europa.eu

Ostavite odgovor