You are currently viewing institucije u srbiji kojima je evropska komisija odobrila najviše sredstava

Institucije u Srbiji kojima je Evropska komisija odobrila najviše sredstava

Evropska komisija – odobrena sredstva

Na grafikonima je prikazan udeo vrste organizacije u ukupnom broju učešća, odnosno udeo vrste organizacije u ukupnom doprinosu EU. Može se zaključiti da je trećina učešća u programu Horizon 2020 dolazila iz privatnog sektora (MSP), kao i da su ovi učesnici dobili trećinu neto doprinosa EU.

Grafikon učešća organizacija

Grafikon – procenat učešća iz Srbije po tipu organizacije

Grafikon doprinosa organizacija

Grafikon – procenat EU doprinosa u finansiranju po tipu organizacije

Sredstva koja Evropska komisija dodeljuje kroz projekte učesnicima iz Srbije premašuju nacionalno učešće u programu Horizon 2020 (94 miliona eura za 7 godina učešća) i ova činjenica je najvažniji zaključak učešća naših institucija u ovom ciklusu. Kao što je prikazano u tabeli ispod, učešće srpskih institucija u programu Horizon 2020 je koštalo 94 miliona u periodu 2014-2020, neznatno se povećavajući iz godine u godinu.

Tabela učešća

Troškovi ulaska institucija u program Horizon 2020 po godinama, u milionima eura

S druge strane, učešće srpskih institucija do decembra 2020. godine rezultiralo je sa 121,2 miliona evra bespovratnih sredstava (tabela 2). Vredi primetiti da je samo u prvoj godini primene programa H2020 (2014) Srbija imala znatno manji priliv sredstava iz EU, u poređenju sa cenom ulaska u program te godine. Isti zaključak sledi i za 2018. godinu, iako je razlika između troškova ulaska i primljenih grantova mnogo manja. U svim ostalim godinama, srpski korisnici su dobili više grantova, posebno u 2017. godini, koja je bila najuspešnija godina srpskog učešća u programu sa skoro 30 miliona evra neto doprinosa EU.

Tabela doprinosa

Neto doprinosi EU po godinama, u milionima eura

U trenutnom programskom ciklusu, institucije iz Srbije učestvovale su u ukupno 376 projekata (slika 7.) sa evidentnim porastom broja projekata iz godine u godinu. Mora se primetiti da je jedini pad broja odobrenih projekata za institucije iz Srbije bio u najuspešnijoj godini u pogledu ukupnog doprinosa EU u 2017. Ovo je rezultat najveće dotacije ikad dobijene za institucije iz Srbije kada je Odobren je projekat ANTARES sa budžetom od preko 14 miliona evra.

Grafikon odobrenih projekata

Broj odobrenih projekata u programu Horizon 2020 u Srbiji

Dodatne informacija vezane za Horizon 2020 projekat, možete pogledati na našem blogu.

Izvori:
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/erUXRa/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/93297a69-09fd-4ef5-889f-b83c4e21d33e/sheet/erUXRa/state/analysis

Ostavite odgovor