You are currently viewing koje nas nove mere očekuju u ipard iii programu 2021 – uz adresu zvaničnog ipard sajta

Koje nas nove mere očekuju u IPARD III programu 2021 – uz adresu zvaničnog IPARD sajta

Jedan od poznatijih EU poziva u našoj zemlji, prevashodno onaj o kom se priča kao pomoć poljoprivrednicima jeste IPARD. Kada kažemo EU projekti, poljoprivrednicima je on najčešća asocijacija za pomoć ruralnom razvoju i razvoju sela.

U cilju što efikasnije pripreme IPARD III programa, Stalna radna grupa za ruralni razvoj regiona jugoistočne Evrope (SWG/RRD) u proteklom periodu je sa predstavnicima Evropske komisije i predstavnicima Operativnih struktura država korisnica IPARD fondova organizovala tri video-konferencije.

Teme o kojima su diskutovali šefovi Upravljačkih tela i direktori IPARD agencija odnosile su se, pre svega, na predložene izmene postojećeg Sektorskog sporazuma kao odgovor na krizu prouzrokovanu COVID 19, zatim na Vodič za programiranje novog programa, kao i na predloge dela budućih mera u sklopu programskog razdoblja 2021-2027.

Ono što se u vezi sa budućim programiranjem sa sigurnošću može reći jeste da će ovog puta državama kandidatima za članstvo u EU biti na raspolaganju set od 13 mera. Novina u odnosu na IPARD II program su Mera 12 – Finansijski instrumenti i Mera 13 – Inovacije i transfer znanja.

Ostale mere odnose se na: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Mera 1, Podršku uspostavljanju proizvođačkih grupa – Mera 2, Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – Mera 3, Agroekološko-klimatske mere i meru organske proizvodnje – Mera 4, Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja, LEADER pristup – Mera 5, Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu – Mera 6, Diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja – Mera 7, Unapređenje obuka – Mera 8,Tehničku pomoć – Mera 9, Savetodavne službe – Mera 10 i Podizanje I zaštitu šuma – Mera 11.

Više o vrstama pomoći koje pruža ovaj program pročitajte u našem prethodnom članku.

Imajte na umu da postoji više sajtova za koje možete pomisliti da su IPARD sajtovi, ali oni su uglavnom privatna preduzeća koja se bave IPARD-om. Za sve dodatne informacije, posetite sajt IPARD-a.

Ostavite odgovor