Kako se definiše organizacijska struktura projekta?

Organizacijska struktura projekta i uloge učesnika Organizacijska struktura projekta je jedna od najbitnijih stvari za uspeh projekta. Imajte na umu da postoji samo jedan projektni tim koji se sastoji od ljudi koji preuzimaju određene uloge. Ovi ljudi treba da rade zajedno kao tim na projektu da bi projekat uspeo. Učesnici…

Koje su 4. glavne faze projekta EU?

Prvo što treba da znate kada planirate da aplicirate za neki projekat su 4. faze projekta koje se koriste za sprovođenje projekata EU. Svaki projekat ima početak i kraj, a životni ciklus svakog projekta ima prepoznatljive početne i krajnje tačke, koje mogu biti poveze sa vremenskom skalom. Životni ciklus projekta…

7 najboljih aplikacija za upravljanje projektima

Raditi na više projekata istovremeno ponekad može biti malo previše za nas. Šta sve treba uraditi, ko je zadužen za šta, do kad je koji rok - desi se da se izgubimo u svim tim obavezama, toliko da ne znamo ni gde nam je glava, a kamoli šta treba da…

Metodologija projektnog menadžmenta koja će Vam olakšati donošenje odluka na projektu

Metodologija projektnog menadžmenta poseduje procese, artefakte, alate i tehnike koje olakšavaju projektnim timovima donošenje odluka o kompromisima između vremena, troškova, obima i kvaliteta projekata. Načini razmišljanja u projektnom menadžmentu su stavovi i ponašanja koji pomažu projektnim timovima da se usredsrede na ono što je zaista važno za postizanje ciljeva projekta.…

Horizon 2020 projekti – raspodela po regionima u Srbiji

U okviru Horizon 2020 programa, ostvaren je veliki broj projekata u Srbiji. Kada je reč o geografskoj raspodeli bespovratnih sredstava dodeljenim srpskim korisnicima, mora se primetiti da postoji velika razlika između severa i juga zemlje, što se jasno pokazuje kroz broj učešća i ukupan neto doprinos Evropske unije. Najveći broj…

Erasmus u Srbiji – koji projekti najbolje prolaze kod nas

Učestvovanje Srbije u ERASMUS+ programu jeste logičan sled događaja nakon njenog uspešnog angažmana u TEMPUS programu koji je mu je prethodio. Od samog početka, Srbija je bila najaktivnija učesnica među državama Balkana. Naše institucije zadovoljavaju kriterijume za participaciju u svim Erasmus+ projektima od 2019. godine, otkad je Srbija stekla status…

EBRD projekti za privatni sektor u Srbiji

Da li ste znali kako možete dobiti sredstva i savete za projekat Vašeg preduzeća? Evropska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) je međunarodna finansijska institucija. Broji 69 država članica, a njeno sedište je u Londonu. Osnovana je 1991. godine, u svrhe razvoja privatnog…

Institucije u Srbiji kojima je Evropska komisija odobrila najviše sredstava

Evropska komisija - odobrena sredstva Na grafikonima je prikazan udeo vrste organizacije u ukupnom broju učešća, odnosno udeo vrste organizacije u ukupnom doprinosu EU. Može se zaključiti da je trećina učešća u programu Horizon 2020 dolazila iz privatnog sektora (MSP), kao i da su ovi učesnici dobili trećinu neto doprinosa…

Šta je Horizon 2020 uradio u Srbiji

Horizon 2020 Za program Horizon 2020, u Srbiji je zaduženo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U skladu sa nacionalnim strategijama (Strategija održivog razvoja, Strategija razvoja informacionog društva i Strategija podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost), cilj Srbije u Horizon 2020 je bio da uključi srpsku industriju…