You are currently viewing tempus projekat main

Tempus projekat MAIN

Opšti cilj projekta je podsticanje inovativnog kapaciteta i održiv izvor kvalitetnih ljudskih resursa modernizacijom visoko obrazovnog sistema u Srbiji. Cilj projekta će biti postignut kroz razvoj i realizaciju interdisciplinarnih postdiplomskih nastavnih planova u oblasti menadžmenta inovacija na osnovu najbolje prakse iz postojećih studijskih programa EU, a u skladu sa zahtevima Bolonjske deklaracije.

Specifični ciljevi su: 

1. Da se ​​razvije i primeni interdisciplinarni doktorski program iz menadžmenta inovacija, kao zajednički program na četiri srpska univerziteta 

2. Da se ​​razvije i sprovede interdisciplinarni master program u upravljanju inovacijama, kao zajednički zajednički program na četiri srpska univerziteta 

3. Da se ​​razvije i sprovede niz kurseva i obuka u menadžmentu inovacija za industriju kako bi se omogućio razvoj karijere i povećanje zapošljivosti. 

Ostavite odgovor