Blog

Kreativno edukativni centar

Evropska komisija – odobrena sredstva Na grafikonima je prikazan udeo vrste organizacije u ukupnom broju učešća, odnosno udeo vrste organizacije u ukupnom doprinosu EU. Može se zaključiti da je trećina učešća u programu Horizon 2020 dolazila iz privatnog sektora (MSP), kao i da su ovi učesnici dobili trećinu neto doprinosa …

Horizon 2020 Za program Horizon 2020, u Srbiji je zaduženo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U skladu sa nacionalnim strategijama (Strategija održivog razvoja, Strategija razvoja informacionog društva i Strategija podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost), cilj Srbije u Horizon 2020 je bio da uključi srpsku industriju …

Ako se pitate odakle stižu sredstva za finansiranje EU projekata, odgovor je – iz banke. Evropska investiciona banka (EIB) je ustanova Evropske unije koja za svoj cilj ima finansiranje i ulaganje u projekte koji podstiču razvoj EU. Njeno sedište je u Luksemburgu. Akcionari su države članice EU, a sama banka …

Vaš predlog projekta za bespovratna sredstva od EU procenjuju nezavisni stručnjaci u 3 faze: Faza 1 – Individualna evaluacija Faza 2 – Grupa konsenzusa Faza 3 – Pregled panela Svi predlozi u okviru poziva (ili u okviru povezanog dela poziva) procenjuju se zajedno. Postupak ocenjivanja Brifing stručnjaka Pre početka procesa …

Besplatne reklame su nam pomogle da više ljudi čuje za naš cilj i da povećamo broj novih članova u našem udruženju – Google za neprofitne organizacije, malo poznata opcija za koju svaka neprofitna organizacija može da aplicira, a niko vam neće reći za nju Kreativno edukativni centar (KEC) je neprofitna …

Organizacija treninga u saradnji sa Privrednim komorama i Razvojnim agencijama. U sklopu projekta preko 100 malih i srednjih preduzeća prošlo je kroz obuku i treninge u oblasti e-marketinga. Projekat je finansiran od strane Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, Sekretarijat za privredu. U cilju jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća i preduzetnika …