Blog

Kreativno edukativni centar

Organizacijska struktura projekta i uloge učesnika Organizacijska struktura projekta je jedna od najbitnijih stvari za uspeh projekta. Imajte na umu da postoji samo jedan projektni tim koji se sastoji od ljudi koji preuzimaju određene uloge. Ovi ljudi treba da rade zajedno kao tim na projektu da bi projekat uspeo. Učesnici …

Prvo što treba da znate kada planirate da aplicirate za neki projekat su 4. faze projekta koje se koriste za sprovođenje projekata EU. Svaki projekat ima početak i kraj, a životni ciklus svakog projekta ima prepoznatljive početne i krajnje tačke, koje mogu biti poveze sa vremenskom skalom. Životni ciklus projekta …

Raditi na više projekata istovremeno ponekad može biti malo previše za nas. Šta sve treba uraditi, ko je zadužen za šta, do kad je koji rok – desi se da se izgubimo u svim tim obavezama, toliko da ne znamo ni gde nam je glava, a kamoli šta treba da …

Metodologija projektnog menadžmenta poseduje procese, artefakte, alate i tehnike koje olakšavaju projektnim timovima donošenje odluka o kompromisima između vremena, troškova, obima i kvaliteta projekata. Načini razmišljanja u projektnom menadžmentu su stavovi i ponašanja koji pomažu projektnim timovima da se usredsrede na ono što je zaista važno za postizanje ciljeva projekta. …

U okviru Horizon 2020 programa, ostvaren je veliki broj projekata u Srbiji. Kada je reč o geografskoj raspodeli bespovratnih sredstava dodeljenim srpskim korisnicima, mora se primetiti da postoji velika razlika između severa i juga zemlje, što se jasno pokazuje kroz broj učešća i ukupan neto doprinos Evropske unije. Najveći broj …

Učestvovanje Srbije u ERASMUS+ programu jeste logičan sled događaja nakon njenog uspešnog angažmana u TEMPUS programu koji je mu je prethodio. Od samog početka, Srbija je bila najaktivnija učesnica među državama Balkana. Naše institucije zadovoljavaju kriterijume za participaciju u svim Erasmus+ projektima od 2019. godine, otkad je Srbija stekla status …