You are currently viewing ipa prekogranični programi – ko ih sprovodi u srbiji?

IPA prekogranični programi – ko ih sprovodi u Srbiji?

IPA prekogranični programi

U okviru Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije formiran je Sektor za programe
prekogranične i transnacionalne saradnje. Sektor, pored ostalog, koordiniše i rad Sekretarijata programa
sa kancelarijama na lokalnom nivou (Subotica, Vršac, Bor, Niš, Prijepolje, Užice i Sremska Mitrovica) koje
pružaju podršku podnosiocima projekata i korisnicima donacija na terenu. IPA prekogranični programi su od velikog
značaja za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Eu projekti, obuke, kec udruženje kreativno edukativni centar - obuka u pisanju eu projekata ipa prekogranični programi - ko ih sprovodi u srbiji?

Ciljevi ove kancelarije su:
– Sticanje znanja i iskustava u Vladi za upravljanje fondovima EU;
– Sticanje znanja i iskustava korisnika sredstava za formulisanje, prijavljivanje i sprovođenje projekata po pravilima EU;
– Unapređivanje i jačanje saradnje sa institucijama susednih zemalja, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou;
– Promocija važnosti pridruživanja EU i deljenja zajedničkih vrednosti;
– Unapređivanje saradnje javnog i privatnog sektora na projektima.

Dodatne informacije vezane za IPA prekogranični program, možete pogledati na našem blogu.

Ostavite odgovor