Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS)

Više o konkursu saznajte na: mduls.gov.rs