Podrška organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave za promociju različitosti i interkulturni dijalog na lokalnom nivou u Srbiji

Više o konkursu saznajte na: rm.coe.int