Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom

Više o konkursu saznajte na: www.kultura.gov.rs