Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina

Više o konkursu saznajte na: www.kultura.gov.rs