Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom

Više o konkursu: kultura.gov.rs