Javni poziv za inovacije u oblasti cirkularne ekonomije

Više o konkursu saznajte na: inovacije.klimatskepromene.rs