Kreativno edukativni centar

Save Vla 19

21000 Novi Sad

PIB 103725528

Matični broj 08836671

Ž.R. ERSTE BANKA 340-11001651-03

KONTAKT: Vladimir Todorović

Tel: 063.464.304

e-mail: kec.novisad[at]gmail.com

Mapa