Evropska nedelja mladih u Novom Sadu

2006 - Is your Europe my Europe?

Moto prvog eYouWiNS „Is your Europe my Europe?“ je motivisan potrebom da se na jednom mestu okupe mladi i istraže veze između Nove i Stare Evrope iz perspektive studenata, iz perspektive mladih. Evropa danas ima mnogo dimenzija u kojima se može posmatrati, a one zavise od percepcije ljudi i tačke posmatranja. eYouWiNS će biti vodič na putu otkrivanja evropskih dimenzija. Šta je za tebe Evropa? Da li je moje poimanje Evrope isto kao nekoga iz Češke, Turske, Nemačke ili Portugala? Da li je tvoja Evropa i moja Evropa? Gde je mesto mladih u Evropi? Pojam Evropa poseduje više različitih značenja, više različitih dimenzija. One se mogu sagledavati sa političkog, ekonomskog, socijalnog ili prosto sa geografskog aspekta. Takođe, ove dimenzije su različite ako se posmatraju u nacionalnom, evropskom ili svetskom kontekstu. Izazovi evropskih integracija u našem regionu su još veliki i neophodno je pomoći i aktivno se angažovati na promociji ideje i njenoj prezentaciji mladima. „Kada bih počinjao ponovo, počeo bih sa mladima.“ reči su Roberta Šumana, jednog od pionira evrointegracija. Obično se kaže da su mladi lideri budućnosti, a zaboravlja se da oni to jesu već danas! To je razlog zašto želimo da o ovoj temi diskutuju mladi. Od primarnog je interesa je da mladi ljudi upoznaju i razumeju evropske integracije, njihove prednosti i mane, kako bi bolje izrazili sebe i pronašli svoje mesto i ulogu u globalizovanom svetu. eYouWiNS želi da ponudi priliku da se otkriju različitosti kojima smo okruženi i podstakne želju da promenimo ono što nije dobro. Stereotipi, netolerantnost i predrasude su često posledica neznanja i straha od nepoznatog, drugačijeg i stoga je potrebna stalna i aktivna kampanja informisanja i edukovanja ljudi, kako bi se stalo na put ovim negativnim procesima, kako bi se omogućile pretpostavke da svet vidimo očima onog drugog, jer smo i mi onom drugom, drugi. Znači, naš cilj je da ohrabrimo interkulturalni dijalog i omogućimo mladima da upoznaju što više mladih koji pripadaju drugim kulturama, drugim nacijama. Ovaj festival će omogućiti da steknete iskustvo, upoznate nove kulture i postanete otvoreniji prema njima.

Evropska nedelja mladih u Novom Sadu

2007 - People vs. Borders

Od davnina ljudi sanjaju o svetu i životu bez granica. Ali hoće li se taj san ikada ostvariti? Šta granice znače? Zašto postoje? Kako ih preći? Da li vi poznajete svoje granice? Da li su one spoljašnje ili unutrašnje? Da li ste vi postavili neke granice? Šta navodi ljude da to čine? Da li je globalizacija samo još jedna, nova granica? Da li obrazovanje može da nam pomogne da ih prevaziđemo? Sa nekim od ovih pitanja ljudi se svakodnevno suočavaju, a sa nekim retko. Mi pozivamo mlade ljude širom sveta da pronađu odgovore i da postave nova pitanja. Da li se odgovori mogu dati, znaćemo nakon ove nedelje. Ali jedna stvar je sigurna: Prijatelji neće postavljati granice među sobom. Granice, netrpeljivost i predrasude često su posledica nepoznavanja i straha od svega što je nepoznato i drugačije; s toga je trajna i aktivna kampanja informisanja i podučavanja ljudi od suštinskog značaja u nameri da se spreče ovi negativni procesi, kao i da se omogući viđenje sveta očima drugih, jer smo i mi tim drugima, drugi. Zbog toga je naša namera da podstaknemo međukulturni dijalog i da omogućimo mladima da upoznaju što više mladih iz drugih kultura i drugih nacija. Ovaj festival treba da omogući iskustvo upoznavanja različitih kultura i veće otvorenosti prema njima.

Evropska nedelja mladih u Novom Sadu

2008 - People, let’s talk!

Jedna od osnovnih potreba u čovekovoj prirodi jeste da gradi svoj identitet. Oduvek ljudi određuju sebe i ono što jesu na osnovu sličnosti sa drugima. I oduvek postoje razlike, zbog kojih postoje i ''oni drugi'', koji mi nismo. U različitim vremenima su pojedine odlike postajale važnije od ostalih. Često se onome što nas razlikuje pridavalo više značaja nego onome što nam je zajedničko. Nekad je to bila boja kože, pripadnost nekoj naciji, vera u jednog Boga ili pak u neku ideju, ideologiju... Neretko su u istoriji vođeni ratovi, zato što su se razlike među ljudima videle kao pretnja. Zato što je vera u superiornost sopstvenih vrednosti, činila ljude slepim za sve što je drugačije, što je različito.

Evropska nedelja mladih u Novom Sadu

2009 - Innovate to Integrate

Tema ovogodišnjeg festivala je motivisana prvorazrednom važnošću koju u današnjem globalnom svetu za mlade ljude ima razvoj kreativnosti, jedini resurs čiji izvori nisu ograničeni i razumevanje značaja i vrednosti inovacije. U skladu sa tim eYouwins 2009 će svim učesnicima pružiti mogućnost da razviju veštine i kompetencije koji će im omogućiti da ostvare inovativne aktivnosti u različitim sferama. Sam festival biće organizovan kroz tri celine – edukativnu, kreativnu i zabavnu koje će u sinergetskom efekatu doprineti da ciljevi festivala budu postignuti.

Evropska nedelja mladih u Novom Sadu

2010 - Green Week In Novi Sad: Act Now – Change the Future

inspirasan važnosti da (mladi) ljudi shvate vrednost i značaj koncepta harmonične koegzistencije čoveka i prirode. Mladi danas treba da budu svesni izazova održivog razvoja i klimatskih promena, jer će se oni morati voditi i živeti shodno tim promenama u budućnosti. Zato smo kreirali platformu koja će omogućiti učesnicima da istražuju ljudske, socijalne i obrazovne aspekte ovog važnog pitanja kroz diskusije, radionice i konferencije. Misija greenWins-a je da promoviše “zeleni” način života i potencijal koji leži u harmoničnom odnosu između ljudi i životne sredine. To će dati učesnicima mogućnost da razgovaraju o temama vezanim za klimatske promene, ekologiju i održivi razvoj. Pored toga, greenWins promoviše lični razvoj svih učesnika tako što im omogućava da nauče neka životna pitanja kroz integraciju svojih ali i idejama i mišljenja drugih ljudi.